Üsküp Su Kemeri

Üsküp Su Kemeri, Üsküp şehrindeki en eski tarihi yapılardan olan antik bir su kemeridir. Osmanlı Devleti döneminde Mustafa Paşa Su Kemeri(Üsküp Su Kemeri),yer aldığı dağlık bölgedeki su kaynaklarındaki suyu Üsküp’e ve burada yer alan Türk Hamamları’na taşımak amacıyla kullanılmıştır. Üsküp Kemeri, Makedon Varlıklarını Koruma Kurumu tarafından korumaya alınmış eserlerdendir. Üsküp Kemeri’nin Romalılar tarafından yaptırı mış olduğu …

continue reading