Üsküp Su Kemeri

Üsküp Su Kemeri, Üsküp şehrindeki en eski tarihi yapılardan olan antik bir su kemeridir. Osmanlı Devleti döneminde Mustafa Paşa Su Kemeri(Üsküp Su Kemeri),yer aldığı dağlık bölgedeki su kaynaklarındaki suyu Üsküp’e ve burada yer alan Türk Hamamları’na taşımak amacıyla kullanılmıştır. Üsküp Kemeri, Makedon Varlıklarını Koruma Kurumu tarafından korumaya alınmış eserlerdendir. Üsküp Kemeri’nin Romalılar tarafından yaptırı mış olduğu …

continue reading

Yahya Paşa Cami

Yahya Paşa Cami Üsküp’teki en eski Osmanlı eseri olan camilerden bir tanesidir, şehrin kuzeyinde yer alır. Üsküp’teki en uzun minareli cami unvanına sahiptir. Makedonya’da UNESCO tarafından koruma altına alınan birçok Osmanlı mimarisi vardır. Yahya Paşa Cami de bunlardan biridir.

continue reading