Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi

Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi, teknik, biyoteknik, doğa bilimleri ve matematik, sanat, tıbbi ve sosyal bilimlerde öğretim veren, uygulama faaliyetleri sağlayan bir üniversitedir. Üniversite, Makedonya’nın geleneksel özelliklerinin ve değerlerinin tanınması için çalışırken aynı zamanda diğer etnik toplulukların kültürel değerlerinin de korunmasına özen göstermektedir. Kiril Metodi üniversitesi, ideolojik, siyasi, kültürel ve etnik ayrım yapmayan tüm öğrencilere açık …

continue reading