Üsküp’ün Tarihçesi

Üsküp’ün tarihi M.Ö. 4.yüzyıla kadar dayanmaktadır.Üsküp Kalesi’nde yapılan arkeolojik kazılarda Neolitik Çağ ve Tunç Çağı’na ait kalıntılar bulunmuştur. Bu bölgede yaşayan ilk insanların Triballi’ler olduğu sanılmaktadır.Daha sonra Paionianlar bölgeye yerleşmiş, M.Ö. 3. yüzyılda ise Dardaniler tarafından istila edilmiştir. Üsküp’ün eski adı olan “Scupi” bu dönemden kalmıştır. Makedonya-Roma savaşları sonrasında şehir Roma hakimiyetine geçmiştir.2.-4. yüzyıllardaki Roma …

continue reading