Üsküp Mustafa Paşa Cami

Mustafa Paşa Cami (Mustafa Pasha Mosque, мустафа пашина џамија скопје) Üsküp’teki Mustafa Paşa Cami, Osmanlı padişahları Yavuz Sultan Selim’in ve II. Bayezid’in vezir-i azamı Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami, ismini de burdan almaktadır.

continue reading