Makedonya Mücadele Müzesi (Museum Of The Macedonian Struggle)

Makedonya Mücadele Müzesi, Üsküp 2014 Projesi kapsamında inşa edilen müzelerden biridir. 2500 m2’lik bir alana kurulmuş olan müze Vardar Nehri’nin doğu kıyısında, Makedonya Meydanı’ nın tam karşısında yer alır. Müze’nin yapımı için harcanan bütçe kabaca 10 milyon Euro’dur. Müze Makedon ulusunun tarihte vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesini sergilemektedir. Makedonya Cumhuriyeti Bağımsızlık Bildirgesi müze salonunda merkezi bir …

continue reading