Makedonya Mücadele Müzesi (Museum Of The Macedonian Struggle)

Makedonya Mücadele Müzesi, Üsküp 2014 Projesi kapsamında inşa edilen müzelerden biridir. 2500 m2’lik bir alana kurulmuş olan müze Vardar Nehri’nin doğu kıyısında, Makedonya Meydanı’ nın tam karşısında yer alır. Müze’nin yapımı için harcanan bütçe kabaca 10 milyon Euro’dur. Müze Makedon ulusunun tarihte vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesini sergilemektedir. Makedonya Cumhuriyeti Bağımsızlık Bildirgesi müze salonunda merkezi bir …

continue reading

Makedonya Takı – Makedonya Zafer Kapısı (Porta Macedonia)

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Pella Meydanı’nda yer alır. Makedonya’nın bağımsızlık için verdiği mücadelenin sembolü olarak “Üsküp 2014” projesi kapsamında inşa edilmiştir. Yapımı için yaklaşık 4,5 milyon euro harcanmış ve bu harcama büyük eleştirilere maruz kalmıştır.

continue reading