Üsküp’te Yaşayan Türkler (Makedon Türkleri)

Üsküp'teki Türkler

Makedonya tarih boyunca, sahip olduğu konumun da etkisiyle, etnik, dinsel ve kültürel açıdan karmaşık bir bölge olmuştur. Makedonya toprakları bir çok kavime ev sahipliği yapmıştır.

Makedonya’da yaşayan Türkler’in tarihi 4. yüzyıla kadar dayanır.
Hunlar, Avarlar, Peçenekler, Kıpçaklar burada yaşamışlar ve Türk kültürünün Balkanlar’a yayılmasını sağlamışlardır.
1292 yılında ise Selçuklular bölgeye yerleşmiştir.
Bölgedeki asıl Türk yerleşimi ise, 14. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin burada kurmuş olduğu hakimiyetle başlamıştır.

Makedonya’da yaşayan Türkler‘in 2002 nüfus kayıtlarına göre ülke nüfusuna oranı %3.85’tir. Etnik kökene göre gruplandığında, Makedonya’daki Türkler, Makedon ve Arnavutlar’dan sonra üçüncü sırada gelmektedir.

Makedon Türkleri, ülkeye dağınık bir şekilde yerleşmiş ve esas olarak Üsküp, Merkez Jupa, Gostivar, Kalkandelen, Vrapçişte, Aşağı Baniça, Plasnica, Radoviş, Rostuşa, Ohri, Struga, Pirlepe ve Ustrumca bölgelerinde yoğunlaşmışlardır.
Türkler’in önemli bir bölümü , kırsal kesimde yaşamakta, genellikle tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlamaktadır.

Üsküp’te yaşayan ikinci büyük Müslüman topluluk Türkler’dir.
Üsküp’te yoğun olan Türk nüfusu bu şehrin kültürüne de etki etmiştir.

Üsküp şehri Vardar Nehri ile ikiye ayrılmışıtır.
Türkler nehrin kuzey kısmına yerleşmiştir.
Makedonlar ise Vardar Nehri’nin güney kısmında yaşamaktadır.
Şehrin iki kısmı birbirinden tamamen farklıdır.
Makedonların yaşadığı kısma bir Avrupa şehri görüntüsü verilmeye çalışmış bu sebeple yeni binalar, heykeller yapılmıştır.
Taş Köprü’nün diğer yakası eski şehir olarak da bilinir ve burada Osmanlı döneminden kalmış camiler, çarşılar,hamamlar gibi birçok tarihi yapı vardır.

Üsküp’te yaşayan Tükler, genel olarak şehrin bu kısmında bulunmaktadır.
Makedon Türkleri’nin çoğunlukta olduğu şehrin bu yakası bir Türk Mahallesi gibidir.
Burada hakim olan Türk Kültürüdür.
Türk Mutfağı’ndan yemekleri, çay ve kahveleri burada tadabilirsiniz.
Bu sebeple burada Türk esnaflara, Türkçe konuşan insanlara çok sık rastlayabilirsiniz.

Bu Balkan şehrini ziyaret ederken, kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir