Üsküp’te Yaşayan Türkler (Makedon Türkleri)

Makedonya tarih boyunca, sahip olduğu konumun da etkisiyle, etnik, dinsel ve kültürel açıdan karmaşık bir bölge olmuştur. Makedonya toprakları bir çok kavime ev sahipliği yapmıştır. Makedonya’da yaşayan Türkler’in tarihi 4. yüzyıla kadar dayanır. Hunlar, Avarlar, Peçenekler, Kıpçaklar burada yaşamışlar ve Türk kültürünün Balkanlar’a yayılmasını sağlamışlardır. 1292 yılında ise Selçuklular bölgeye yerleşmiştir. Bölgedeki asıl Türk yerleşimi …

continue reading

Üsküp’ün Etnik Yapısı

Tarih boyunca farklı etnik kökene ait insanlara ev sahipliği yapan Üsküp’te, ataları o topraklarda yaşayan kimi insanlar göç etse de kimisi de orada yaşamaya devam etmeyi seçmiştir.

continue reading