Üsküp’ün Etnik Yapısı

Farklı Etnik Kökenden İnsanlar

Tarih boyunca farklı etnik kökene ait insanlara ev sahipliği yapan Üsküp’te, ataları o topraklarda yaşayan kimi insanlar göç etse de kimisi de orada yaşamaya devam etmeyi seçmiştir.

Günümüzde Üsküp’ün nüfusunu Makedonlar, Arnavutlar, Sırplar, Türkler, Romanlar, Boşnaklar, Aramoniler ve çok daha küçük bir kesimden oluşan diğer etnik gruplar oluşturmaktadır.

Oransal olarak Üsküp’ün etnik yapısına baktığımızda ise durum şu şekildedir:

  • %66.75 Makedonlar (338.358)
  • %20.49 Arnavutlar (103.891)
  • %4.63 Romanlar (23.475)
  • %2.82 Sırplar (14.298)
  • %1.70 Türkler (8595)
  • %1.50 Boşnaklar (7585)
  • %0.50 Aromaniler (2557)
  • %1.61 Diğer (8167)

Yukarıdaki nüfusun sayısal ve oransal dağılımı 2002 nüfus sayımına göre verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir